Vrijwilliger zijn, een dankbare taak

Mijn nieuwste artikel over het vrijwilligerswerk van een collega op www.thuisfrontafdeling.nl

logo

Stella is lid van de TFA OOCL (thuisfrontafdeling Operationeel Ondersteunings Commando Land). In 2008 ging haar zoon naar Afghanistan en waren Stella en haar familie aanwezig op een thuisfrontinformatiedag (TFI). Stella: “De voorzitter, Theo Ketting, begon aan het verhaal over de vrijwilligers van de TFA en toen dacht ik: ‘Dat is iets voor mij’. Ik heb me direct aangemeld en zo ben ik er eigenlijk ingerold.”

Momenteel zijn er drie thuisfrontafdelingen: TFA DGLC (Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando), TFA BIU (Bureau Individuele Uitzendingen) en TFA OOCL. De TFA waaraan Stella deelneemt heeft momenteel zo’n 20 leden.

De taken van een vrijwilliger zijn heel gevarieerd. “Ten eerste ben je het visitekaartje van de TFA”, vertelt Stella. “En je bent een vraagbaak en biedt hulp tijdens TFI-dagen en thuisfrontcontactdagen.”
Als lid van de TFA ben je aanwezig bij het vertrek, de aankomst en de medaille-uitreiking van de militairen. Het is leuk voor families en relaties van uitgezonden militairen als ze een bekend gezicht zien tijdens zo’n dag. Na een aantal keren herkennen de relaties de vrijwilligers. Stella: “Ze komen naar je toe en zeggen: wat fijn dat je er weer bent.”

Op de TFI-dagen zijn er veel verschillende taken voor de leden van de TFA. Er is een inschrijfbalie waar de militairen zich dienen te melden. De relaties van de militair mogen op dat moment naar de koffie. Ook hier staat een vrijwilliger klaar die hen de weg wijst. Als vrijwilliger begeleid je de creatieve activiteiten op de thuisfrontcontactdagen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beschilderen van een kussensloop of T-shirt. Deze creaties worden direct opgestuurd naar de militair in het uitzendgebied.
Stella is op deze dagen verantwoordelijk voor de foto’s en de één-op-één-verbinding, die er alleen tijdens een thuisfrontcontactdag is.
Stella: “Bij een één-op-één-verbinding kom je echt in contact met de mensen. Dit contact is intenser dan in een zaal. Voordat je begint aan een verbinding krijg je de mensen eigenlijk al aan het praten, dan zie je soms dat de tranen er al aankomen. Dan probeer je ze eigenlijk zo ver te krijgen dat ze de tranen even laten gaan zodat ze rustig naar binnen gaan. Als lid van de TFA probeer je altijd hulp te bieden, een luisterend oor, dat is heel belangrijk.”
Stella zorgt voor de coördinatie met het uitzendgebied, voor de indeling van de tijden van de gesprekken, ze coördineert het geheel. Het verschilt hoeveel tijd een relatie heeft tijdens de verbinding. Momenteel is dat maximaal 5 minuten, maar er zijn tijden geweest dat men maximaal 3 minuten had.
Stella: “Dan was het ook na 2,5 minuten afscheid nemen en met 3 minuten echt ‘de deur uit en de volgende erin’. Op die dagen waren er zo’n vierhonderd mensen. Dan hielden we de stopwatch erbij en dan is het ‘daarin en daaruit’. Stella zorgt er ook voor dat het afscheid tijdens de verbinding vlekkeloos verloopt en iedereen aan de beurt komt: ” Het klinkt misschien heel hard dat je moet zeggen ‘wilt u afscheid nemen?’, maar daar raak je toch wel aangewend. Dat doe je op een manier dat dit niet emotioneel klinkt. Als ze dan naar buiten komen vraag je b.v. ‘hoe was het?’ en ‘was het fijn?’.”
Dat Stella twee vaste taken heeft is in de loop van de tijd zo gegroeid. Ze is ook lid van de webredactie en dat gaat heel goed samen met het maken van de foto’s. Verder zijn er eigenlijk geen ‘standaard taken’ die iemand ‘altijd’ uitvoert. Stella vertelt dat er aan het begin van een dag door de voorzitter gekeken wordt wie er op welke plek staat. Naast de gewone taken van een vrijwilliger is Stella vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter is zij verantwoordelijk voor de presentatie voor de relaties.

Wat het werk bij de TFA voor Stella vooral zo leuk maakt is het contact met de mensen en waardering van de relaties. Stella: “Alleen maar het ‘dank je wel’ en het handje geven, dat maakt het zo speciaal. Daar doe je het gewoon voor. Ook al ben je moe, je krijgt er veel voor terug.

Stella vertelt dat er periodes waren dat de leden van de thuisfrontafdeling wel zes dagen in de maand bezig waren voor de TFA. Dat was tijdens de Re-deployment in Afghanistan. Momenteel zijn dit ongeveer 2 dagen in de maand inclusief de vergadering. Meestal zijn er zes leden van de TFA op een dag aanwezig. Dit is natuurlijk afhankelijk van de groep uitgezonden militairen en hun relaties. Natuurlijk is het altijd jammer wanneer zich weinig relaties aanmelden. Stella: “Maar al zijn het er maar dertig, je besteedt er net zo veel aandacht aan als wanneer er 400 zijn.”

De indeling van de vrijwilligers voor TFI- en contactdagen ligt in handen van de secretaris en de voorzitter. Als lid krijg je iedere maandag een agenda met de planning opgestuurd. De vrijwilliger geeft de beschikbare dagen per e-mail door aan de secretaris. Hij bepaalt samen met de voorzitter wie, waarvoor ingepland wordt.

Als thuisfront kun je lid worden van een thuisfrontafdeling. Stella: “We hebben in de afdeling moeders, zussen, een vader en natuurlijk de partners van uitgezonden militairen. Soms ook meerdere familieleden.
Een motivatie om lid te zijn van een TFA is voor Stella: “Je kunt zoveel positieve aandacht geven aan de relaties. Maar, blijf in je achterhoofd houden: het is wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend! Dus, als je eraan begint, moet je er ook voor 100% achter staan. Er wordt op je gerekend.”

Bijzondere ervaring

Een leuke gebeurtenis die Stella heeft meegemaakt is het bezoek van, toen nog ‘prinses Máxima’ aan een thuisfrontcontactdag. Ze wilde graag weten hoe een één-op-één-verbinding in z’n werk gaat en stond bij Stella te wachten. Stella had het stelletje al gevraagd om afscheid te nemen, maar het duurde toch nog even iets langer. Toen Stella met Prinses Máxima binnenkwam, kon de relatie moeilijk uit haar woorden komen: “Weet je wie hier is?”, vroeg ze aan haar echtgenoot in het uitzendgebied “Prinses Máxima!”. “Oh?!”, hoorde je hem vrolijk roepen: “Hallo, Máxima!” Ze hebben nog een heel gezellig gesprek gehad. Dat zijn hele bijzondere momenten die je nooit vergeet.

Stella is al 6 jaar bij de TFA OOCL. Stella: “Ik doe het met veel plezier en nog steeds met dezelfde passie, omdat je er zoveel dankbaarheid voor terug krijgt.”